فروش مکمل و داروهای تخصصی پرندگان زینتی در بازارچه بردفا
گریت دین
گریت دین
25,000,000 ریال
13 ساعت
کن کورسو
کن کورسو
30,000,000 ریال
16 ساعت
چاوچاو
چاوچاو
550,000,000 ریال
21 ساعت
گلدن رتریور
گلدن رتریور
30,000,000 ریال
21 ساعت
روتوایلر
روتوایلر
30,000,000 ریال
21 ساعت
ژرمن شیپرد
ژرمن شیپرد
35,000,000 ریال
دیروز
الابای
الابای
50,000,000 ریال
دیروز
روتوایلر
روتوایلر
22,000,000 ریال
دیروز
دوگو ارژانتینو
دوگو ارژانتینو
48,000,000 ریال
3 روز
روتوایلر
روتوایلر
30,000,000 ریال
5 روز
ژرمن شیپرد
ژرمن شیپرد
35,000,000 ریال
5 روز
فروش توله ژرمن شپرد م ...
فروش توله ژرمن شپرد موبلند دوماه و نیمه
3,000,000 ریال
5 روز
ژرمن شیپرد
ژرمن شیپرد
3,500,000,000 ریال
8 روز
روتوایلر
روتوایلر
30,000,000 ریال
8 روز
فروش توله های هاسکی
فروش توله های هاسکی
13,000,000 ریال
8 روز
فروش دوبرمن نر وماده ...
فروش دوبرمن نر وماده  توله های نر وماده ٰٰژرم
40,000,000 ریال
9 روز
فروش الابای
فروش الابای
50,000,000 ریال
11 روز
فروش توله های ژرمن شی ...
فروش توله های ژرمن شیپهرد
350,000,000 ریال
11 روز
هاسکی
هاسکی
8,000,000 ریال
17 روز
توله دوماه و نیمه مخص ...
توله دوماه و نیمه مخصوص نگهبانی
5,500,000 ریال
19 روز
روتوایلر
روتوایلر
30,000,000 ریال
19 روز
توله های ژرمن شیپرد
توله های ژرمن شیپرد
350,000,000 ریال
19 روز
سگ نگهبان گریت دین فر ...
سگ نگهبان گریت دین فروشی
6,000,000 ریال
19 روز
یک جفت روتوایلر 5 ماه ...
یک جفت روتوایلر 5 ماهه
80,000,000 ریال
24 روز
فروش سگ گریت دین مشکی ...
فروش سگ گریت دین مشکی نر فروشی
10,000,000 ریال
25 روز
دوگو ارژانتینو
دوگو ارژانتینو
48,000,000 ریال
25 روز
پیت بول قهوه ای ( رد ...
پیت بول قهوه ای ( رد نویز ) 8 ماه
8,000,000 ریال
26 روز
يك جفت ژرمن نر و ماده ...
يك جفت ژرمن نر و ماده هشت ماهه
40,000,000 ریال
26 روز
فروش سگ زیبای ساموید
فروش سگ زیبای ساموید
30,000,000 ریال
26 روز
فروش سگ گریت دین مشکی ...
فروش سگ گریت دین مشکی نر فروشی
50,000,000 ریال
26 روز
ژرمن
ژرمن
15,000,000 ریال
27 روز
دوگو ارژانتینو
دوگو ارژانتینو
48,000,000 ریال
31 روز
فروش سگ گریت دین مشکی ...
فروش سگ گریت دین مشکی نر فروشی
20,000,000 ریال
31 روز
فروش سگ گریت دین مشکی ...
فروش سگ گریت دین مشکی نر فروشی
2,000,000 ریال
33 روز
توله های کن کورسو
توله های کن کورسو
30,000,000 ریال
33 روز
ژرمن شیپرد
ژرمن شیپرد
350,000,000 ریال
33 روز
روت وایلر
روت وایلر
30,000,000 ریال
33 روز
توله های وارداتی الاب ...
توله های وارداتی الابای
60,000,000 ریال
34 روز
سگ گریت دین مشکی نر ف ...
سگ گریت دین مشکی نر فروشی
2,000,000 ریال
34 روز
سگ گریت دین فروشی مشک ...
سگ گریت دین فروشی مشکی نر
20,000,000 ریال
36 روز
فروش سگ ژرمن
فروش سگ ژرمن
17,000,000 ریال
36 روز
دوگو ارژانتینو
دوگو ارژانتینو
48,000,000 ریال
37 روز
فروش سه توله نر روتوا ...
فروش سه توله نر روتوايلر
15,000,000 ریال
48 روز
توله دوبرمن
توله دوبرمن
6,000,000 ریال
48 روز
فروش توله روتوايلر
فروش توله روتوايلر
17,000,000 ریال
7 هفته
الابای وارداتی
الابای وارداتی
60,000,000 ریال
7 هفته
فروش توله های ژرمن شی ...
فروش توله های ژرمن شیپهرد
350,000,000 ریال
7 هفته
فروش ٨ توله روتوايلر ...
فروش ٨ توله روتوايلر اصيل (٥ ماده  و ٣  نر)
15,000,000 ریال
53 روز
سگ ژرمن شیپرد موبلند ...
سگ ژرمن شیپرد موبلند بسیار زیبا و باهوش
18,000,000 ریال
53 روز
فروش توله هاي اصيل رو ...
فروش توله هاي اصيل روتوايلر نر و ماده
15,000,000 ریال
55 روز
روتوایلر ماده
روتوایلر ماده
14,000,000 ریال
58 روز
فروش توله هاي روتوايل ...
فروش توله هاي روتوايلر اصيل
15,000,000 ریال
59 روز
دوبرمن
دوبرمن
15,000,000 ریال
دو ماه
آمار بازدید بردفا