فروش مکمل و داروهای تخصصی پرندگان زینتی در بازارچه بردفا
خریدار دولرپن نر
خریدار دولرپن نر
4,000,000 ریال
2 ساعت
سگ قهدریجانی نر
سگ قهدریجانی نر
3,000,000 ریال
22 ساعت
قدریجونی
قدریجونی
20,000,000 ریال
پریروز
توله بومی
توله بومی
1,500,000 ریال
3 روز
سگ گارد و نگهبان اصفه ...
سگ گارد و نگهبان اصفهان
10,000,000 ریال
4 روز
گریت دین
گریت دین
12,000,000 ریال
4 روز
سگ قهدریجونی
سگ قهدریجونی
20,000,000 ریال
4 روز
مالینویز((جامپی))
مالینویز((جامپی))
15,000,000 ریال
یک هفته
فروش توله قهدريجوني
فروش توله قهدريجوني
4,000,000 ریال
8 روز
توله ژرمن شولاین اصیل ...
توله ژرمن شولاین اصیل
21,000,000 ریال
8 روز
ژرمن ماده
ژرمن ماده
7,000,000 ریال
9 روز
سگ بگیر
سگ بگیر
15,000,000 ریال
9 روز
سگ گله
سگ گله
50,000,000 ریال
9 روز
توله ژرمن شولاین
توله ژرمن شولاین
25,000,000 ریال
12 روز
سگ گارد و نگهبان
سگ گارد و نگهبان
15,000,000 ریال
12 روز
قدریجونی بگیر
قدریجونی بگیر
10,000,000 ریال
12 روز
توله سگ اصیل قهدریجان ...
توله سگ اصیل قهدریجانی
4,000,000 ریال
2 هفته
توله ژرمن شولاین اصیل ...
توله ژرمن شولاین اصیل
25,000,000 ریال
22 روز
ژرمن مینیاتوری
ژرمن مینیاتوری
8,000,000 ریال
4 هفته
توله ژرمن
توله ژرمن
6,500,000 ریال
4 هفته
توله ژرمن ۶ ماهه
توله ژرمن ۶ ماهه
37,000,000 ریال
یک ماه
توله ژرمن ۶ ماهه
توله ژرمن ۶ ماهه
32,000,000 ریال
5 هفته
ژرمن هاسکی
ژرمن هاسکی
4,000,000 ریال
36 روز
توله مالینویز نر
توله مالینویز نر
12,500,000 ریال
36 روز
توله نگهبان قدریجونی
توله نگهبان قدریجونی
2,000,000 ریال
36 روز
میکس ژرمن شپرد استثنا ...
میکس ژرمن شپرد استثنایی
6,500,000 ریال
36 روز
سگ ژرمن
سگ ژرمن
15,000,000 ریال
37 روز
میکس ژرمن استثنایی
میکس ژرمن استثنایی
6,500,000 ریال
39 روز
گریت دین
گریت دین
20,000,000 ریال
51 روز
توله قهدریجونی
توله قهدریجونی
1,500,000 ریال
8 هفته
اشپیتز نر
اشپیتز نر
2,000,000 ریال
57 روز
آمار بازدید بردفا