فروش مکمل و داروهای تخصصی پرندگان زینتی در بازارچه بردفا
طوطی های برزیلی سرلاک ...
طوطی های برزیلی سرلاکی
1,500,000 ریال
13 ساعت
فروش ويژه طوطى
فروش ويژه طوطى
1,150,000 ریال
پریروز
کوتوله وایت فیس مولد
کوتوله وایت فیس مولد
8,500,000 ریال
یک هفته
کوتوله صورت هلویی مول ...
کوتوله صورت هلویی مولد
5,500,000 ریال
یک هفته
فروش3 عدد برزیلی ماسک ...
فروش3 عدد برزیلی ماسکدار خانگی
1,900,000 ریال
8 روز
فروش ويژه طوطى کوتوله ...
فروش ويژه طوطى کوتوله
1,200,000 ریال
10 روز
طوطی برزیلی
طوطی برزیلی
1,200,000 ریال
12 روز
کتوله برزیلی رام رام ...
کتوله برزیلی رام رام رام
1,000,000 ریال
2 هفته
فروش برزیلی نسکافه ای ...
فروش برزیلی نسکافه ای
2,800,000 ریال
15 روز
کوتوله برزیلی فیشر
کوتوله برزیلی فیشر
750,000 ریال
16 روز
جوجه طوطی برزیلی
جوجه طوطی برزیلی
750,000 ریال
22 روز
جوجه طوطی برزیلی
جوجه طوطی برزیلی
800,000 ریال
23 روز
خریدار جفت سابقه دار ...
خریدار جفت سابقه دار وايت فيس
2,500,000 ریال
24 روز
جفت های مولد کوتوله
جفت های مولد کوتوله
750,000 ریال
25 روز
فروش کوتوله برزیلی صو ...
فروش کوتوله برزیلی صورت هلویی اصل ارزان
130,000 ریال
25 روز
فیشر سرلاکی
فیشر سرلاکی
1,600,000 ریال
26 روز
جوجه طوطی برزیلی
جوجه طوطی برزیلی
1,200,000 ریال
38 روز
جفت کوتوله برزیلی
جفت کوتوله برزیلی
1,600,000 ریال
39 روز
فروش کوتوله فیشر
فروش کوتوله فیشر
850,000 ریال
40 روز
فروش طوطی کوتوله
فروش طوطی کوتوله
6,500,000 ریال
41 روز
فروش دو عدد جوجه کتول ...
فروش دو عدد جوجه کتوله رام و دستی
2,400,000 ریال
44 روز
جوجه کوتوله صورت هلوی ...
جوجه کوتوله صورت هلویی
1,200,000 ریال
52 روز
جفت برزیلی فوق العاده ...
جفت برزیلی فوق العاده
3,800,000 ریال
52 روز
برزیلی لوتینو جفت اصی ...
برزیلی لوتینو جفت اصیل
5,700,000 ریال
8 هفته
معاوضه با طوطی یا مر ...
معاوضه  با طوطی یا مرغ مینا
معاوضه ریال
57 روز
آمار بازدید بردفا