تبلیغات شما در بردفا
کله قندی لاری
کله قندی لاری
500,000 ریال
دیروز
گنجه حرفه ای لاری
گنجه حرفه ای لاری
130 ریال
دیروز
مرغ ژابنیست وخروس کوش ...
مرغ ژابنیست وخروس کوشین
400,000 ریال
دیروز
معاوضه قرقاول با طاوو ...
معاوضه قرقاول با طاووس
معاوضه ریال
دیروز
نیازمنده قرقاول بلژیک ...
نیازمنده قرقاول بلژیکی ماده
جفت یابی ریال
پریروز
خروس لارى قد بلند
خروس لارى قد بلند
900,000 ریال
پریروز
یکعدد خروس پولند سفید ...
یکعدد خروس پولند سفید
1,500,000 ریال
پریروز
یک جفت قرقاول بلژیکی
یک جفت قرقاول بلژیکی
3,000,000 ریال
4 روز
قرقاول بلژیکی
قرقاول بلژیکی
3,000,000 ریال
5 روز
جوجه براهما فونیکس ...
جوجه براهما   فونیکس  ناکازاکی کوشین  پولند
0 ریال
8 روز
فروش مرغ و خروس محلی
فروش مرغ و خروس محلی
200,000 ریال
8 روز
فروش تخم مرغ رز کامپ
فروش تخم مرغ رز کامپ
120,000 ریال
41 روز
فروش جوجه لاری
فروش جوجه لاری
معاوضه ریال
6 هفته
فروش۷ عدد خروس گلدین ...
فروش۷ عدد خروس گلدین پولند
2,300,000 ریال
6 هفته
۲۰۰۰ عدد بلدرچین گوشت ...
۲۰۰۰ عدد بلدرچین گوشتی 46 روزه
2,500 ریال
43 روز
فروش عمده خرده مرغ وخ ...
فروش عمده خرده مرغ وخروس نیمچه محلی
60,000 ریال
46 روز
مرغ مینیاتوری عروسک
مرغ مینیاتوری عروسک
700,000 ریال
46 روز
جوجه قوغاز سیاه و جوج ...
جوجه قوغاز سیاه و جوجه قوغاز خاکستری
750,000 ریال
46 روز
جوجه کوشین
جوجه کوشین
1,500,000 ریال
46 روز
فروش جوجه های زینتی
فروش جوجه های زینتی
معاوضه ریال
47 روز
فروش مرغ و خروس برهما ...
فروش مرغ و خروس برهما نارنجی
1,800,000 ریال
47 روز
فروش کبک بومی چوکار
فروش کبک بومی چوکار
120,000 ریال
47 روز
پرون جوجه گیری بلدرچی ...
پرون جوجه گیری بلدرچین
120,000 ریال
47 روز
فروش مرغ و خروس زینتی ...
فروش مرغ و خروس زینتی
120,000 ریال
47 روز
قوغاز اکراینی
قوغاز اکراینی
20,000,000 ریال
47 روز
فروش جوجه کبک بومی چو ...
فروش جوجه کبک بومی چوکار
12,000 ریال
47 روز
مرغ خروس محلی (جهادی ...
مرغ خروس محلی (جهادی اصفهان)
200,000 ریال
47 روز
فروش طاووسهای یکساله ...
فروش طاووسهای یکساله سالم و واکسینه
12,000,000 ریال
47 روز
فروش جوجه کوشین بنتام ...
فروش جوجه کوشین بنتام و پولند
10,000,000 ریال
47 روز
قرقاول
قرقاول
1,200,000 ریال
47 روز
خرید و فروش انواع ارد ...
خرید و فروش انواع اردک محلی پکین و ....
10,000 ریال
47 روز
فروش قرقاول گردن حلقه ...
فروش قرقاول گردن حلقه ای
700,000 ریال
57 روز
آمار بازدید بردفا