فروش مکمل و داروهای تخصصی پرندگان زینتی در بازارچه بردفا
بسته استثنایی مکمل و ...
بسته استثنایی مکمل و داروی تخصصی پرندگان زینتی
0 ریال
470 روز
مرغ عشق
مرغ عشق
250,000 ریال
5 ساعت
خریدار جوجه عروس هلند ...
خریدار جوجه عروس هلندی
1,500,000 ریال
5 ساعت
عروس هاي مولد
عروس هاي مولد
17,000,000 ریال
5 ساعت
معاوضه کاسکو
معاوضه کاسکو
معاوضه ریال
4 روز
جوجه طوطی برزیلی
جوجه طوطی برزیلی
1,200,000 ریال
4 روز
۳ عروس لوتینو
۳ عروس لوتینو
8,000,000 ریال
4 روز
عروس هلندی دوماهه رام ...
عروس هلندی دوماهه رام
1,200,000 ریال
4 روز
جفت کوتوله برزیلی
جفت کوتوله برزیلی
1,600,000 ریال
5 روز
مرغ عشق
مرغ عشق
200,000 ریال
6 روز
فروش کوتوله فیشر
فروش کوتوله فیشر
850,000 ریال
6 روز
فروش عروس هلندي
فروش عروس هلندي
1,500,000 ریال
6 روز
خریدار عروس لوتینو مو ...
خریدار عروس لوتینو مولد اردبیل
5,000,000 ریال
یک هفته
فروش طوطی کوتوله
فروش طوطی کوتوله
6,500,000 ریال
یک هفته
ملنگو عالی
ملنگو عالی
6,000,000 ریال
یک هفته
ﻓﺮﻭﺵ ﺟﻮﺟﻪ ﺷﺎﻩ ﻃﻮﻃﻲ ﻧﺮ ...
ﻓﺮﻭﺵ ﺟﻮﺟﻪ ﺷﺎﻩ ﻃﻮﻃﻲ ﻧﺮ
8,500,000 ریال
یک هفته
ﻓﺮﻭﺵ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺭﻭﺯﻳﻼ
ﻓﺮﻭﺵ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺭﻭﺯﻳﻼ
14,000,000 ریال
یک هفته
ﻓﺮﻭﺵ ﺟﻮﺟﻪ ﺳﺮﻻﻛﻲ ﻃﻮﻃﻲ ...
ﻓﺮﻭﺵ ﺟﻮﺟﻪ ﺳﺮﻻﻛﻲ ﻃﻮﻃﻲ  ﻋﺮﻭﺱ
1,200,000 ریال
یک هفته
ﻓﺮﻭﺵ ﺟﻮﺟﻪ ﻋﺮﻭﺱ ﺳﺮﻻﻛﻲ
ﻓﺮﻭﺵ ﺟﻮﺟﻪ ﻋﺮﻭﺱ ﺳﺮﻻﻛﻲ
1,200,000 ریال
9 روز
جوجه 2.5 ماهه عروس آل ...
جوجه 2.5 ماهه عروس آلبینو
5,000,000 ریال
9 روز
طوطی ملنگو نر پنج ماه ...
طوطی ملنگو نر پنج ماهه رام
2,000,000 ریال
9 روز
معاوضه عروس آلبینو ما ...
معاوضه عروس آلبینو ماده
معاوضه ریال
9 روز
طوطی عروس طاووسی خاص
طوطی عروس طاووسی خاص
2,600,000 ریال
9 روز
فروش فوری طوطی برزیلی ...
فروش فوری طوطی برزیلی
2,800,000 ریال
9 روز
کاسکو سخنگو
کاسکو سخنگو
25,000,000 ریال
9 روز
فروش یک جفت ملنگو مول ...
فروش یک جفت ملنگو مولد
5,000,000 ریال
9 روز
ملنگو آبی و طوسی
ملنگو آبی و طوسی
5,000,000 ریال
9 روز
جوجه کاسکو
جوجه کاسکو
معاوضه ریال
10 روز
جفت طوطی ملنگو مولد ت ...
جفت طوطی ملنگو مولد تضمین و جوجه دادن
5,500,000 ریال
10 روز
مرغ عشق در رنگهای خاا ...
مرغ عشق در رنگهای خااااص
350,000 ریال
10 روز
خریدار عروس هلندی
خریدار عروس هلندی
1,200,000 ریال
10 روز
طوطی گرینچیک
طوطی گرینچیک
6,500,000 ریال
10 روز
دانه خوری آبخوری استی ...
دانه خوری آبخوری استیل
120,000 ریال
10 روز
کاسکو سخنگو
کاسکو سخنگو
32,000,000 ریال
10 روز
عروس هلندی ماده
عروس هلندی ماده
3,000,000 ریال
10 روز
سان كانور پرورش خانگی ...
سان كانور پرورش خانگی
14,000,000 ریال
10 روز
فروش دو عدد جوجه کتول ...
فروش دو عدد جوجه کتوله رام و دستی
2,400,000 ریال
10 روز
فروش سه عدد طوطی عروس ...
فروش سه عدد طوطی عروس لوتینو
5,000,000 ریال
18 روز
جوجه کوتوله صورت هلوی ...
جوجه کوتوله صورت هلویی
1,200,000 ریال
18 روز
جفت برزیلی فوق العاده ...
جفت برزیلی فوق العاده
3,800,000 ریال
18 روز
سان پشت زرد سخنگو
سان پشت زرد سخنگو
13,000,000 ریال
18 روز
ملنگو آبی و طوسی
ملنگو آبی و طوسی
5,000,000 ریال
18 روز
کاسکو رام و دستی
کاسکو رام و دستی
13,000,000 ریال
18 روز
جوجه طوطی ملنگو نر را ...
جوجه طوطی ملنگو نر رامو دستی
4,200,000 ریال
3 هفته
برزیلی لوتینو جفت اصی ...
برزیلی لوتینو جفت اصیل
5,700,000 ریال
22 روز
جفت شاه طوطی مولد آرا ...
جفت شاه طوطی مولد آرام
14,000,000 ریال
23 روز
طوطی کاسکو
طوطی کاسکو
32,000,000 ریال
23 روز
عروس هلندی وایت فیس
عروس هلندی وایت فیس
2,900,000 ریال
23 روز
عروس هلندی ۶ ماهه
عروس هلندی ۶ ماهه
400,000 ریال
23 روز
معاوضه با طوطی یا مر ...
معاوضه  با طوطی یا مرغ مینا
معاوضه ریال
23 روز
فروش عمده عروس هلندي
فروش عمده عروس هلندي
2,500,000 ریال
23 روز
جوجه عروس دونخور و دس ...
جوجه عروس دونخور و دستی
1,550,000 ریال
26 روز
طوطی برزیلی یا کوتوله ...
طوطی برزیلی یا کوتوله
4,000,000 ریال
26 روز
فروش کاسکو دم قرمز را ...
فروش کاسکو دم قرمز رام و سخنگو
1,800,000 ریال
26 روز
خریدار تخم نطفه دار ع ...
خریدار تخم نطفه دار عروس هلندی
رایگان ریال
26 روز
ماشین جوجه کشی عروس خ ...
ماشین جوجه کشی عروس خاکستری
10,000,000 ریال
26 روز
فروش ویژه یک جفت نرو ...
فروش ویژه یک جفت نرو ماده طوطی ملنگو
10,000,000 ریال
26 روز
ماکائو فروشی
ماکائو فروشی
80,000,000 ریال
27 روز
فروش مرغ عشق
فروش مرغ عشق
260,000 ریال
4 هفته
پایه قفس دوبر (دوقلو) ...
پایه قفس دوبر (دوقلو)
350,000 ریال
4 هفته
عروس هلندی ماده
عروس هلندی ماده
6,000,000 ریال
4 هفته
طوطی ملنگو آبی فیروزی ...
طوطی ملنگو آبی فیروزی ماده
6,500,000 ریال
4 هفته
عروس هلندی مولد
عروس هلندی مولد
7,500,000 ریال
31 روز
عروس هلندی مولد
عروس هلندی مولد
7,000,000 ریال
31 روز
عروس باجوجه وتخم
عروس باجوجه وتخم
8,000,000 ریال
31 روز
عروس دم تخم
عروس دم تخم
5,500,000 ریال
31 روز
جفت عروس هلندی
جفت عروس هلندی
4,000,000 ریال
32 روز
جفت مولد عروس آلبینو
جفت مولد عروس آلبینو
15,000,000 ریال
32 روز
فروش عروس هلندی
فروش عروس هلندی
3,500,000 ریال
32 روز
آلبینو جوجه دستی عروس ...
آلبینو جوجه دستی عروس
4,100,000 ریال
32 روز
جفت مولد عروس آلبینو
جفت مولد عروس آلبینو
15,000,000 ریال
32 روز
طوطی سبز ملنگو
طوطی سبز ملنگو
2,000,000 ریال
33 روز
عروس کوتوله دست آموز ...
عروس  کوتوله دست آموز
270,000 ریال
33 روز
عروس هلندی
عروس هلندی
7,000,000 ریال
34 روز
خریدار جوجه سرلاکی هر ...
خریدار جوجه سرلاکی هر نوع طوطی
2,000,000 ریال
34 روز
عروس جفت
عروس جفت
5,000,000 ریال
34 روز
جوجه شاه طوطی نر
جوجه شاه طوطی نر
7,500,000 ریال
5 هفته
طوطی سبز ملنگو
طوطی سبز ملنگو
2,500,000 ریال
36 روز
عروس هلندی
عروس هلندی
5,000,000 ریال
36 روز
ملنگورام رام چلوندنی
ملنگورام رام چلوندنی
3,000,000 ریال
36 روز
طوطی ملنگو
طوطی ملنگو
1,500,000 ریال
36 روز
جفت برزیلی استثنایی
جفت برزیلی استثنایی
4,000,000 ریال
36 روز
مرغ عشق
مرغ عشق
600,000 ریال
36 روز
عروس هلندی
عروس هلندی
6,000,000 ریال
37 روز
جفت کوتوله 90 روزه ک ...
جفت  کوتوله 90 روزه کاملا رام ( قیمت توافقی )
0 ریال
38 روز
فروش کوتوله صورت هولو ...
فروش کوتوله صورت هولویی 6ماه زیر قیمت در یزد
0 ریال
38 روز
طوطی سبز ملنگو
طوطی سبز ملنگو
2,500,000 ریال
38 روز
ﻓﺮﻭﺵ ﺟﻮﺟﻪ ﺷﺎﻩ ﻃﻮﻃﻲ ﻫﻔ ...
ﻓﺮﻭﺵ ﺟﻮﺟﻪ ﺷﺎﻩ ﻃﻮﻃﻲ ﻫﻔﺖ ﻣﺎﻩ
10,000,000 ریال
38 روز
ﻓﺮﻭﺵ ﻃﻮﻃﻲ ﻋﺮﻭس ﻭاﻳﺖ ف ...
ﻓﺮﻭﺵ ﻃﻮﻃﻲ ﻋﺮﻭس ﻭاﻳﺖ فیس
000 ریال
39 روز
خریدار یک جفت کاسکو م ...
خریدار یک جفت کاسکو مولد
000 ریال
39 روز
قفسهای بزرگ با پایه چ ...
قفسهای بزرگ با پایه چرخ دار
0 ریال
39 روز
یک جفت طوطی هلندی
یک جفت طوطی هلندی
5,000,000 ریال
39 روز
عروس هلندی مولد
عروس هلندی مولد
8,000,000 ریال
39 روز
خریدار جوجه ملنگو
خریدار جوجه ملنگو
2,000,000 ریال
40 روز
عروس نر سخنگو 10 ماهه ...
عروس نر سخنگو 10 ماهه
7,000,000 ریال
40 روز
طوطی عروس دوکت
طوطی عروس دوکت
000 ریال
40 روز
عروس هلندی آلبینو مول ...
عروس هلندی آلبینو مولد
11,000,000 ریال
40 روز
عروس هلندی 3 ماهه سخن ...
عروس هلندی 3 ماهه سخنگو و فوق رام
5,000,000 ریال
40 روز
عروس هلندی
عروس هلندی
1,500,000 ریال
41 روز
طوطی لوری رنگین‌ کمان ...
طوطی لوری رنگین‌ کمان
12,000,000 ریال
41 روز
آمار بازدید بردفا