فروش مکمل و داروهای تخصصی پرندگان زینتی در بازارچه بردفا
بسته استثنایی مکمل و ...
بسته استثنایی مکمل و داروی تخصصی پرندگان زینتی
0 ریال
436 روز
فروش جفت مولد نرگسی
فروش جفت مولد نرگسی
1,000,000 ریال
دیروز
قناری فروشی
قناری فروشی
3,000,000 ریال
9 ساعت
فنچ زبرا تعداد
فنچ زبرا تعداد
180,000 ریال
دیروز
فروش قناری سالم قرص ر ...
فروش قناری سالم قرص رنگ روشن
3,800,000 ریال
دیروز
معاوضه فنچ
معاوضه فنچ
100,000 ریال
پریروز
سهره سبز و بلبل ملیح
سهره سبز و بلبل ملیح
300,000 ریال
4 روز
بلبل عربی
بلبل عربی
250,000 ریال
5 روز
۱۳عدد قناری نر۱۳عدد ق ...
۱۳عدد قناری نر۱۳عدد قناری ماده
550,000 ریال
یک هفته
فروش ٢٠ عدد قناري
فروش ٢٠ عدد قناري
معاوضه ریال
9 روز
قناری رسمی بلند
قناری رسمی بلند
1,500,000 ریال
11 روز
فروش 2 جفت فنچ زبرا خ ...
فروش 2 جفت فنچ زبرا خاکستری و سفید
500,000 ریال
13 روز
مرغ مینای سخنگو
مرغ مینای سخنگو
2,200,000 ریال
2 هفته
درخواست جوجه مرغ مینا ...
درخواست جوجه مرغ مینا نر
600,000 ریال
15 روز
خریدار طرقه
خریدار طرقه
2,000,000 ریال
15 روز
مرغ مینای سخنگو جنسیت ...
مرغ مینای سخنگو جنسیت نر
2,000,000 ریال
16 روز
قناری فروشی
قناری فروشی
1,100,000 ریال
16 روز
درخواست خرید جوجه نر ...
درخواست خرید جوجه نر مرغ مینا
500,000 ریال
16 روز
مرغ مینای سخنگو
مرغ مینای سخنگو
2,000,000 ریال
17 روز
فروش تعدادی قناری رسم ...
فروش تعدادی قناری رسمی بلند  جیبر گلاستر و...
رایگان ریال
19 روز
خریدار سره قناری
خریدار سره قناری
2,000,000 ریال
20 روز
بلبل ملیح نر بشرط بخا ...
بلبل ملیح نر بشرط بخان ...
250,000 ریال
22 روز
فروش قناری رسمی
فروش قناری رسمی
500,000 ریال
22 روز
مرغ مينا سخنگو
مرغ مينا سخنگو
9,500,000 ریال
41 روز
۲۷ عدد قناری نر و ماد ...
۲۷ عدد قناری نر و ماده با لوازم
25,000,000 ریال
41 روز
خریدار فنچ گلدین
خریدار فنچ گلدین
معاوضه ریال
53 روز
فروش قناري
فروش قناري
1,000,000 ریال
55 روز
٣ عدد قناری
٣ عدد قناری
1,500,000 ریال
55 روز
مینا سخنگو
مینا سخنگو
5,000,000 ریال
55 روز
آمار بازدید بردفا