فروش مکمل و داروهای تخصصی پرندگان زینتی در بازارچه بردفا
فروش یک جفت قناری س ...
فروش یک جفت   قناری سالم قرص رنگ روشن
1,800,000 ریال
3 روز
فروش قناری بینظیر کرس ...
فروش قناری بینظیر کرست
رایگان ریال
9 روز
فروش قناری جفت و قنار ...
فروش قناری جفت و قناری جفت همراه با تخم
1,200,000 ریال
9 روز
فروش قناری بینظیر گلا ...
فروش قناری بینظیر گلاستر
رایگان ریال
9 روز
مرغ مینای سخنگو
مرغ مینای سخنگو
5,000,000 ریال
10 روز
فروش قناری جفت و قنار ...
فروش قناری جفت و قناری جفت همراه با تخم
1,200,000 ریال
12 روز
قناری جفت گلستر
قناری جفت گلستر
3,500,000 ریال
13 روز
فروش مرغ مینای سخنگو
فروش مرغ مینای سخنگو
1,000,000 ریال
2 هفته
قناری نر قرص بخون ۵ ع ...
قناری نر قرص بخون ۵ عدد
1,000,000 ریال
2 هفته
قناری
قناری
1,500,000 ریال
22 روز
بلبل خرما رامو دستی س ...
بلبل خرما رامو دستی سخنگو
4,500,000 ریال
26 روز
فروش یک قناری سالم ق ...
فروش یک  قناری سالم قرص رنگ روشن
1,500,000 ریال
26 روز
فروش ۳ قناری
فروش ۳ قناری
800,000 ریال
27 روز
قناری
قناری
1,500,000 ریال
27 روز
۵عدد قناری نر و ماده ...
۵عدد قناری نر و ماده رنگ روشن
300,000 ریال
یک ماه
قناری ماده جهت جفت کر ...
قناری ماده جهت جفت کردن با سهره
10,000,000 ریال
32 روز
تعدادی قناری نرو ماده ...
تعدادی قناری نرو ماده یکجا
14,000,000 ریال
33 روز
فروش قناری
فروش قناری
600,000 ریال
5 هفته
بلبل ببری یا برفی
بلبل ببری یا برفی
900,000 ریال
38 روز
قناری فروشی
قناری فروشی
3,000,000 ریال
38 روز
فروش جفت مولد نرگسی
فروش جفت مولد نرگسی
1,000,000 ریال
39 روز
فنچ زبرا تعداد
فنچ زبرا تعداد
180,000 ریال
40 روز
فروش قناری سالم قرص ر ...
فروش قناری سالم قرص رنگ روشن
3,800,000 ریال
40 روز
معاوضه فنچ
معاوضه فنچ
100,000 ریال
40 روز
سهره سبز و بلبل ملیح
سهره سبز و بلبل ملیح
300,000 ریال
43 روز
بلبل عربی
بلبل عربی
250,000 ریال
44 روز
۱۳عدد قناری نر۱۳عدد ق ...
۱۳عدد قناری نر۱۳عدد قناری ماده
550,000 ریال
45 روز
فروش ٢٠ عدد قناري
فروش ٢٠ عدد قناري
معاوضه ریال
47 روز
قناری رسمی بلند
قناری رسمی بلند
1,500,000 ریال
7 هفته
فروش 2 جفت فنچ زبرا خ ...
فروش 2 جفت فنچ زبرا خاکستری و سفید
500,000 ریال
51 روز
مرغ مینای سخنگو
مرغ مینای سخنگو
2,200,000 ریال
52 روز
درخواست جوجه مرغ مینا ...
درخواست جوجه مرغ مینا نر
600,000 ریال
53 روز
خریدار طرقه
خریدار طرقه
2,000,000 ریال
53 روز
مرغ مینای سخنگو جنسیت ...
مرغ مینای سخنگو جنسیت نر
2,000,000 ریال
54 روز
قناری فروشی
قناری فروشی
1,100,000 ریال
55 روز
درخواست خرید جوجه نر ...
درخواست خرید جوجه نر مرغ مینا
500,000 ریال
55 روز
مرغ مینای سخنگو
مرغ مینای سخنگو
2,000,000 ریال
55 روز
فروش تعدادی قناری رسم ...
فروش تعدادی قناری رسمی بلند  جیبر گلاستر و...
رایگان ریال
58 روز
خریدار سره قناری
خریدار سره قناری
2,000,000 ریال
58 روز
آمار بازدید بردفا