فروش مکمل و داروهای تخصصی پرندگان زینتی در بازارچه بردفا
زاغ کاملا رام و دستی
زاغ کاملا رام و دستی
2,800,000 ریال
4 ساعت
فنج گلو بریده مولد وا ...
فنج گلو بریده مولد واقعی
3,000,000 ریال
3 روز
فنج مولد
فنج مولد
450,000 ریال
3 روز
فروش تعدادی جوجه پران ...
فروش تعدادی جوجه پران هشت خون 40 در40 در 112
3,700,000 ریال
10 روز
قفس قناری
قفس قناری
100,000 ریال
11 روز
پیشفروشه جوجه قناری ه ...
پیشفروشه جوجه قناری های سرخ اروپایی
1,500,000 ریال
12 روز
1جقت قناری سوپر پرستا ...
1جقت قناری سوپر پرستار با تخم
2,400,000 ریال
12 روز
جوجه سهره قناری
جوجه سهره قناری
3,500,000 ریال
22 روز
فروش یک جفت قناری س ...
فروش یک جفت   قناری سالم قرص رنگ روشن
1,800,000 ریال
29 روز
فروش قناری بینظیر کرس ...
فروش قناری بینظیر کرست
رایگان ریال
34 روز
فروش قناری جفت و قنار ...
فروش قناری جفت و قناری جفت همراه با تخم
1,200,000 ریال
34 روز
فروش قناری بینظیر گلا ...
فروش قناری بینظیر گلاستر
رایگان ریال
34 روز
مرغ مینای سخنگو
مرغ مینای سخنگو
5,000,000 ریال
36 روز
فروش قناری جفت و قنار ...
فروش قناری جفت و قناری جفت همراه با تخم
1,200,000 ریال
37 روز
قناری جفت گلستر
قناری جفت گلستر
3,500,000 ریال
39 روز
قناری نر قرص بخون ۵ ع ...
قناری نر قرص بخون ۵ عدد
1,000,000 ریال
40 روز
قناری
قناری
1,500,000 ریال
47 روز
بلبل خرما رامو دستی س ...
بلبل خرما رامو دستی سخنگو
4,500,000 ریال
51 روز
فروش یک قناری سالم ق ...
فروش یک  قناری سالم قرص رنگ روشن
1,500,000 ریال
51 روز
فروش ۳ قناری
فروش ۳ قناری
800,000 ریال
52 روز
قناری
قناری
1,500,000 ریال
52 روز
۵عدد قناری نر و ماده ...
۵عدد قناری نر و ماده رنگ روشن
300,000 ریال
8 هفته
قناری ماده جهت جفت کر ...
قناری ماده جهت جفت کردن با سهره
10,000,000 ریال
57 روز
تعدادی قناری نرو ماده ...
تعدادی قناری نرو ماده یکجا
14,000,000 ریال
58 روز
آمار بازدید بردفا