فروش مکمل و داروهای تخصصی پرندگان زینتی در بازارچه بردفا
تولید و پرورش بلدرچین ...
تولید و پرورش بلدرچین
۰ ریال
10 ساعت
فروش فوری قرقاول
فروش فوری قرقاول
13,000,000 ریال
3 روز
مرغ و خروس اصیل محلی
مرغ و خروس اصیل محلی
200,000 ریال
10 ساعت
فروش قرقاول بلژیکی
فروش قرقاول بلژیکی
12,000,000 ریال
پریروز
مرغ و خروس امپراتور ط ...
مرغ و خروس امپراتور طلایی (یک خروس و دو مرغ)
4,000,000 ریال
پریروز
فروش جوجه کوشین بنتام ...
فروش جوجه کوشین بنتام و پولند
0 ریال
پریروز
قرقاول بلژیکی
قرقاول بلژیکی
8,000,000 ریال
8 روز
قرقاول ریوز
قرقاول ریوز
7,000,000 ریال
12 روز
فروش مرغ و خروس امپرا ...
فروش مرغ و خروس امپراتور طلایی(خروس و دو مرغ)
4,500,000 ریال
12 روز
فروش جوجه های زینتی ک ...
فروش جوجه های زینتی کوشین و پولند
0 ریال
12 روز
مرغ خروس محلی (جهادی ...
مرغ خروس محلی (جهادی اصفهان)
200,000 ریال
13 روز
جفت مرغ و خروس جاپنیز ...
جفت مرغ و خروس جاپنیز
2,000,000 ریال
15 روز
فروش قرقاول امریکایی
فروش قرقاول امریکایی
700,000 ریال
15 روز
فروش جوجه غاز 5 روزه
فروش جوجه غاز 5 روزه
105,000 ریال
16 روز
فروش قرقاول گوشتی( جو ...
فروش قرقاول گوشتی( جوجه)
120,000 ریال
23 روز
فروش یک جفت مرغ و خرو ...
فروش یک جفت مرغ و خروس امپراتور ...
3,000,000 ریال
4 هفته
فروش قرقاول لیمویی در ...
فروش قرقاول لیمویی درجه یک
جفت یابی ریال
31 روز
فروش جوجه های زینتی ک ...
فروش جوجه های زینتی کوشین بنتام و پولند
1,000,000 ریال
31 روز
سلطان
سلطان
6,000,000 ریال
39 روز
مرغ خروس محلی (جهادی ...
مرغ خروس محلی (جهادی اصفهان)
200,000 ریال
41 روز
فروش جوجه کوشین بنتام ...
فروش جوجه کوشین بنتام و پولند
10,000,000 ریال
41 روز
فروش قرقاول گردن حلقه ...
فروش قرقاول گردن حلقه ای
700,000 ریال
51 روز
قرقاول ریوز
قرقاول ریوز
8,000,000 ریال
54 روز
فروش 200 عدد مرغ محلی ...
فروش 200 عدد مرغ محلی 45 روزه واکسینه شده
50,000 ریال
54 روز
فروش جوجه زینتی کوشین ...
فروش جوجه زینتی کوشین و پولند ( لهستانی )
1,000,000 ریال
54 روز
یک عدد خروس امپراتور
یک عدد خروس امپراتور
900,000 ریال
54 روز
2 عدد خروس زینتی جاپی ...
2 عدد خروس زینتی جاپینیست بالغ ..کاملا سالم
1,500,000 ریال
54 روز
فروش قرقاول امریکایی
فروش قرقاول امریکایی
3,500,000 ریال
57 روز
فروش قرقاول گردن حلقه ...
فروش قرقاول گردن حلقه ی
۷۰۰۰۰۰ ریال
58 روز
فروش قرقاول گردن حلقه ...
فروش قرقاول گردن حلقه ی
700,000 ریال
58 روز
آمار بازدید بردفا