فروش مکمل و داروهای تخصصی پرندگان زینتی در بازارچه بردفا
بسته استثنایی مکمل و ...
بسته استثنایی مکمل و داروی تخصصی پرندگان زینتی
0 ریال
470 روز
فروش قرقاول لیمویی در ...
فروش قرقاول لیمویی درجه یک
جفت یابی ریال
1 ساعت
فروش جوجه های زینتی ک ...
فروش جوجه های زینتی کوشین بنتام و پولند
1,000,000 ریال
1 ساعت
سلطان
سلطان
6,000,000 ریال
یک هفته
مرغ خروس محلی (جهادی ...
مرغ خروس محلی (جهادی اصفهان)
200,000 ریال
10 روز
فروش جوجه کوشین بنتام ...
فروش جوجه کوشین بنتام و پولند
10,000,000 ریال
10 روز
فروش قرقاول گردن حلقه ...
فروش قرقاول گردن حلقه ای
700,000 ریال
20 روز
قرقاول ریوز
قرقاول ریوز
8,000,000 ریال
23 روز
فروش 200 عدد مرغ محلی ...
فروش 200 عدد مرغ محلی 45 روزه واکسینه شده
50,000 ریال
23 روز
فروش جوجه زینتی کوشین ...
فروش جوجه زینتی کوشین و پولند ( لهستانی )
1,000,000 ریال
23 روز
یک عدد خروس امپراتور
یک عدد خروس امپراتور
900,000 ریال
23 روز
2 عدد خروس زینتی جاپی ...
2 عدد خروس زینتی جاپینیست بالغ ..کاملا سالم
1,500,000 ریال
23 روز
فروش قرقاول امریکایی
فروش قرقاول امریکایی
3,500,000 ریال
26 روز
فروش قرقاول گردن حلقه ...
فروش قرقاول گردن حلقه ی
۷۰۰۰۰۰ ریال
27 روز
فروش قرقاول گردن حلقه ...
فروش قرقاول گردن حلقه ی
700,000 ریال
27 روز
فروش قرقاول لیمویی
فروش قرقاول لیمویی
5,000,000 ریال
4 هفته
مرغ خروس پر برعکس
مرغ خروس پر برعکس
1,000,000 ریال
یک ماه
مرغ خروس محلی (جهادی ...
مرغ خروس محلی (جهادی اصفهان)
300,000 ریال
یک ماه
فروش یک عدد خروس امپر ...
فروش یک عدد خروس امپراتور
90,000 ریال
31 روز
فروش دو عدد خروس چاپن ...
فروش دو عدد خروس چاپنیست
10,000,000 ریال
31 روز
3 عدد خروس زینتی جاپی ...
3 عدد خروس زینتی جاپینیست بالغ کاملا سالم
1,700,000 ریال
38 روز
فروش جوجه کوشین بنتام ...
فروش جوجه کوشین بنتام و پولند
0 ریال
38 روز
خروس امپراطورقرمزدوعد ...
خروس امپراطورقرمزدوعدد و دو مرغ
4,500,000 ریال
50 روز
مرغ و خروس فینیکس
مرغ و خروس  فینیکس
1,500,000 ریال
50 روز
خروس امپراطورقرمز
خروس امپراطورقرمز
1,500,000 ریال
50 روز
فروش جوجه کوشین بنتام ...
فروش جوجه کوشین بنتام و پولند
0 ریال
51 روز
فروش تعدادی قرقاول نر ...
فروش تعدادی قرقاول نر جوان
700,000 ریال
53 روز
قرقاول ریوز
قرقاول ریوز
8,500,000 ریال
53 روز
جوجه امپراطور
جوجه امپراطور
150,000 ریال
54 روز
فروش جوجه ۳ ماهه امپر ...
فروش جوجه ۳ ماهه امپراطور
550,000 ریال
54 روز
فروش فوری خروس لاری
فروش فوری خروس لاری
1 ریال
54 روز
خروس امپراطورقرمز و ی ...
خروس امپراطورقرمز و یک مرغ
2,300,000 ریال
8 هفته
خروس لهستانی
خروس لهستانی
1,000,000 ریال
8 هفته
جوجه امپراطور
جوجه امپراطور
300,000 ریال
8 هفته
لهستانی (پولند) کیفیت ...
لهستانی (پولند) کیفیت خوب موجوده
150,000 ریال
8 هفته
فروش جوجه۳ ماهه برهما ...
فروش جوجه۳ ماهه برهما
600,000 ریال
57 روز
فروش جوجه۲۰ روزه قرقا ...
فروش جوجه۲۰ روزه قرقاول
150,000 ریال
58 روز
آمار بازدید بردفا