* درج آگهی در سایت رایگان می باشد ، فرم زیر را تکمیل و ثبت کنید ، پس از ثبت بخش آگهی ویژه را مطالعه بفرمایید و منتظر تایید ناظر باشید.
* درج آگهی تکراری، مشابه و یا چند آگهی با یک تصویر مشابه مجاز نمی باشد و تایید نخواهند شد.
* عکس و تصویر آگهی هایی که حاوی متن هایی مانند شماره همراه ، آدرس کانال ، اینستاگرام و ... می باشند مجاز نبوده ، یا توسط ناظر تایید نمی شود و یا به سوپرگروه ها ارسال نخواهند شد.

دسته:
  
زیر دسته:
  
نام شما:
  
تیتر آگهی:
*  
توضیح:
*  
آیدی تلگرام:
  
استان:
  
شهر:
  
آدرس:
  
تلفن:
  
موبایل:
*  
ایمیل:
*    
 
معامله:
  
قیمت:
  
*
ارسال:
  

    * عکس و تصویر آگهی هایی که حاوی متن هایی مانند شماره همراه ، آدرس کانال ، اینستاگرام و ... می باشند به سوپرگروه ها ارسال نخواهند شد.
تصویر 1:
 
تصویر 2:
 
تصویر 3:
 
   با درج آگهی تمامی موارد ذکر شده در توافقنامه استفاده از بازارچه را قبول می کنم و خود را ملزم به رعایت موارد می دانم. اگر توافقنامه استفاده از سایت را مطالعه نکردید، اینجا کلیک فرمایید.
 
آمار بازدید بردفا